Visie op time management

Het verbeteren van je time management is waardevol

Wat is time management?

De tijd laat zich niet managen, die loopt gewoon door. Bij time management gaat het erom hoe je de tijd besteed die je tot je beschikking hebt. Het gaat dus meer om zelfmanagement en goed omgaan met je tijd. Time management is ook geen doel op zich, maar je kunt time management inzetten om het bereiken van je doelen te ondersteunen.

De Tijdmeesters time management in-company trainingDe Tijdmeesters time management in-company training
fotografie www.lourenz.nl; fotograaf gouda

Time management is een proces

Time management is het geheel aan activiteiten dat er op gericht is om optimaal je tijd te gebruiken. Het is een proces van voelen, plannen, doen en leren. Bij voelen ga je na hoe je in je vel zit. Hoe rustig ben je en heb je voldoende energie? Bij plannen gaat het om: wat heeft prioriteit en hoe pak je de dingen aan? Bij doen zijn de juiste timing en voldoende focus van cruciaal belang. Bij leren sta je stil bij wat je gedaan en bereikt hebt en bepaal je of veranderingen nodig zijn. Door deze stappen steeds weer te doorlopen, kun je je tijdsbesteding naar je hand zetten en de doelen bereiken die je jezelf stelt.

Time management is heel persoonlijk

Voor iedereen werkt het balanceren met zijn of haar tijd weer anders. Time management is afhankelijk van persoonlijke factoren zoals je persoonlijkheid, je rollen en je kwaliteiten, maar ook van omgevingsfactoren zoals de organisatie waarin je werkt en de steun die je van je omgeving krijgt.

Wat is de waarde van time management?

Tijd is heel kostbaar. Wat je met je tijd doet bepaalt immers de kwaliteit van je leven, je gezondheid, geluk en succes. Als je je time management verbetert heb je daar de rest van je leven profijt van. Time management is ook waardevol in organisaties. Uit onderzoek blijkt dat time management helpt bij het verminderen van stress, het verhogen van arbeidsvoldoening en het verbeteren van prestaties.

Wat is er nodig om je time management te verbeteren?

Voor een duurzame verbetering van je time management is een persoonlijke aanpak noodzakelijk. Vaak is het nodig om ingesleten patronen te veranderen. Bovendien heb je niet alleen met persoonlijke patronen te maken, maar ook met patronen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld een organisatiecultuur. De Tijdmeesters hanteert daarom een multidisciplinaire aanpak die time management gewoontes helpt te veranderen. Hierbij wordt rekening gehouden met je persoonlijke doelen, je persoonlijkheid en de situatie bij je thuis en op je werk.

fotografie www.lourenz.nl; fotograaf gouda
personal coachingpersonal coaching
in-company trainingin-company training
team coachingteam coaching
time management projecttime management project