Time management voor teams

Samen time management verbeteren is heel effectief

Time management is een belangrijke competentie voor medewerkers. Het verbeteren van de competentie time management in teams is heel effectief. Samenwerkende teamleden kunnen veel van elkaar leren, omdat iedereen verschillende kwaliteiten en werkwijzen heeft. Als de teamleden samen hun tijdsbesteding verbeteren heeft dit bovendien veel meer effect dan als een individu zijn persoonlijk time management optimaliseert.

De Tijdmeesters time management personal coachingDe Tijdmeesters time management personal coaching
fotografie www.lourenz.nl; fotograaf gouda

Time management is een belangrijke competentie

Time management is in de meeste organisaties een belangrijke competentie voor professionals. Er moet steeds meer werk in minder tijd gedaan worden. Hoe organiseer je je eigen werk, hoe zorg je dat je stressbestendig bent en blijft presteren onder tijdsdruk? Hoe plan je en organiseer je andermans werk, delegeer je effectief en bewaak je de voortgang? Hoe zorg je dat je persoonlijk effectief bent en goed balanceert tussen aansturen en zelf doen?

Verbeteren van time management is waardevol

Het verbeteren van time management is waardevol voor medewerkers en organisaties. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er een duidelijk verband is tussen time management en het welzijn en de prestaties van medewerkers. Het time management van medewerkers wordt ook beïnvloed door organisatiefactoren zoals de mate van autonomie, de ervaren tijdsdruk, de organisatiecultuur en de steun van de collega’s en leidinggevenden. Een goede reden om op organisatieniveau met time management aan de slag te gaan.

Time management in teams en organisaties verbeteren

De Tijdmeesters helpt time management in teams en organisaties te verbeteren via:

  1. Team coaching; een team en de gezamenlijke teamdoelen staan centraal bij de verbetering van het time management.
    Lees meer….
  2. Time management project; een organisatie start een project om een specifiek doel te bereiken, bijvoorbeeld het terugdringen van ziekteverzuim via het verbeteren van het time management.
    Lees meer…
De Tijdmeesters time management voor teams
team coachingteam coaching
time management projecttime management project